FOTOS


 • Miaodao

 • Jianshu

 • Qianshu

 • Rabo-de-peixe

 • Shigung Aguirre e Shifu Samir

 • Mestre Samir Macedo

 • Mestre Samir Macedo

 • Mestre Samir Macedo

 • Shifu Samir Macedo

 • Shifu Samir Macedo

 • Shifu Samir Macedo

 • Shifu Samir Macedo

 • Personal Chinese Martial Arts